Tuning

Een goede opstelling van de speaker in de ruimte is uitermate bepalend voor het uiteindelijke resultaat. De interactie tussen de speaker en de akoestiek van de kamer is afhankelijk van de positie van de speaker.

Een slecht opgestelde speaker klinkt mat, gesloten en donker. Een goed opgestelde speaker klinkt open, waarbij het geluidsbeeld los in de ruimte komt te staan en tot leven komt.

Om de optimale positie te vinden, wordt de speake door Chattelin Audio Systems ´in tune gebracht'. Dat wil  zeggen dat er met de speaker wordt geschoven en dat er wordt geluisterd totdat de juiste plek is gevonden.

Hiervoor is veel ervaring nodig, en dat is precies waar Chattelin Audio Systems ruimschoots over beschikt.

    Volg ons op Facebook

ENGLISH